Shopware 6 Order Export

We hebben de data export voor Shopware verbeterd via onze ‘Export orders for financial use’ plug-in. Je kan nu direct van op de orders page alle financiële data exporteren:

  • Elk order item op een aparte rij
  • Netto- en brutoprijs per item
  • BTW-kost en -tarief per item 
  • Kortingstotaal and -tax per item
  • Items met verschillende tax rates gesplitst over meerdere rijen

Get in touch.